1. Ogólne
Datrontech („Firma” lub „my” lub „my” lub „nasz”) szanuje prywatność swoich użytkowników („użytkownika” lub „Ciebie”), którzy korzystają z naszej strony internetowej znajdującej się na Datrontech, w tym innych form mediów, kanałów medialnych , witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej z nią związanej lub z nią powiązanej (zwanej łącznie „Witryną”). Poniższa polityka prywatności firmy („Polityka prywatności”) ma na celu poinformowanie Cię, jako użytkownika Witryny, o rodzajach informacji, które Firma może gromadzić lub gromadzić od Ciebie w związku z korzystaniem z Witryny. Ma również na celu wyjaśnienie warunków, na jakich Firma wykorzystuje i ujawnia te informacje, a także twoich praw w odniesieniu do tych informacji. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności omówiono na końcu tego dokumentu. Jednak przy każdym korzystaniu z Witryny obowiązuje aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności. Odpowiednio,

Korzystając z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na przesyłanie i wykorzystywanie twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Zgadzasz się również przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z Witryny i zawartych z nami umów. Każda osoba wchodząca na naszą stronę internetową z dowolnej jurysdykcji na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących korzystanie z Internetu, w tym gromadzenie danych osobowych, wykorzystywanie i ujawnianie, może korzystać z witryny wyłącznie w sposób zgodny z prawem w ich jurysdykcji. Jeśli korzystanie z naszej witryny byłoby niezgodne z prawem w Twojej jurysdykcji, nie korzystaj z witryny.

KORZYSTAJĄC Z STRONY INTERNETOWEJ LUB DOSTĘPUJĄC DO niej, AKCEPTUJESZ PRAKTYKI OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

2 dzieci.
Nie zbieramy świadomie ani nie przechowujemy danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia, o ile nie jest to dozwolone przez prawo. Każda osoba, która udostępnia dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, oświadcza nam, że ma 13 lat lub więcej.

3. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji nieosobowych.
Użytkownicy strony Ogólnie: „Informacje nieosobowe” to informacje, które bez dodatkowej informacji nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą. Natomiast „Dane osobowe” to informacje takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, które bez żadnych dodatkowych danych mogą być bezpośrednio powiązane z określoną osobą. Podobnie jak większość operatorów witryn, Firma gromadzi od użytkowników Witryny informacje nieosobowe, które mogą udostępniać przeglądarki internetowe, w zależności od ich ustawień. Informacje te obejmują adres IP użytkownika, system operacyjny i typ przeglądarki oraz lokalizacje stron internetowych, które użytkownik przegląda tuż przed wejściem, podczas nawigacji i natychmiast po opuszczeniu strony. Chociaż takie informacje nie są danymi osobowymi, może być możliwe ustalenie przez firmę na podstawie adresu IP dostawcy usług internetowych użytkownika oraz lokalizacji geograficznej punktu połączenia odwiedzającego, a także innych danych statystycznych dotyczących użytkowania. Firma analizuje informacje nieosobowe zebrane od użytkowników strony internetowej, aby pomóc jej lepiej zrozumieć, w jaki sposób strona internetowa jest używana. Identyfikując wzorce i trendy użytkowania, firma jest w stanie lepiej zaprojektować stronę internetową, aby poprawić doświadczenia użytkowników, zarówno pod względem treści, jak i łatwości użytkowania. Od czasu do czasu Firma może również udostępniać dane nieosobowe zebrane od użytkowników Witryny łącznie, na przykład publikując raport na temat trendów w korzystaniu z Witryny.

Internetowe pliki cookie: „Plik cookie” to ciąg informacji, który przypisuje ci unikalną identyfikację, którą witryna internetowa przechowuje na komputerze użytkownika, i którą przeglądarka użytkownika zapewnia witrynie za każdym razem, gdy użytkownik prześle zapytanie do witryny. Firma korzysta z plików cookie sieci Web, aby śledzić strony odwiedzane przez użytkowników podczas każdej sesji witryny, zarówno w celu poprawy komfortu korzystania z witryny, jak i zrozumienia przez nią sposobu korzystania z witryny. Podobnie jak w przypadku innych informacji nieosobowych gromadzonych od użytkowników strony internetowej, firma analizuje i ujawnia w zbiorczej formie informacje zebrane za pomocą plików cookie sieci Web, aby pomóc firmie, jej partnerom i innym osobom lepiej zrozumieć, w jaki sposób strona internetowa jest używana. Internetowe pliki cookie mogą być również rozpoznawane podczas odwiedzania innych stron internetowych w celu prezentacji reklam dotyczących usług firmy lub usług naszych podmiotów stowarzyszonych. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ, KTÓRZY NIE CHCĄ MIEĆ PLIKÓW COOKIE UMIESZCZONYCH NA KOMPUTERACH, POWINIEN USTAWIĆ SWOJE PRZEGLĄDARKI, ABY ODRZUĆ PLIKI COOKIE PRZED DOSTĘPEM DO STRONY INTERNETOWEJ, Z ROZUMIENIEM, ŻE NIEKTÓRE FUNKCJE STRONY INTERNETOWEJ MOGĄ NIE BYĆ WŁAŚCIWE BEZ POMOCY. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ, KTÓRZY ODRZUCAJĄ PLIKI COOKIE, PONOSZĄ CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ FUNKCJONALNOŚCI.

Zewnętrzni reklamodawcy: Możemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam podczas odwiedzania Witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o twoich wizytach na tej i innych stronach internetowych, które są zawarte w internetowych plikach cookie, aby wyświetlać reklamy dotyczące towarów i usług, które Cię interesują. Korzystając z narzędzia stworzonego przez Network Advertising Initiative , możesz jednocześnie zrezygnować z plików cookie stron internetowych i sieci stron trzecich. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje wybory dotyczące nieużywania tych informacji przez te firmy, skorzystaj z poniższych linków: http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp , http: // preferencje- mgr.truste.com/ lubhttp://www.aboutads.info/choices/ . Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać tożsamość zewnętrznych firm reklamowych, których obecnie używamy do wyświetlania reklam.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web: „Sygnał nawigacyjny” to obiekt osadzony na stronie internetowej lub wiadomości e-mail, który jest zwykle niewidoczny dla użytkownika i umożliwia operatorom witryn sprawdzenie, czy użytkownik obejrzał daną stronę internetową lub wiadomość e-mail. Firma może korzystać z sygnałów nawigacyjnych w Witrynie i w wiadomościach e-mail, aby zliczać użytkowników, którzy odwiedzili określone strony, przeglądali wiadomości e-mail i świadczyć usługi pod wspólną marką. Sygnały nawigacyjne w sieci Web nie są wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkowników; są techniką, którą firma może wykorzystać do zestawienia zagregowanych statystyk dotyczących korzystania z witryny. Sygnały nawigacyjne gromadzą tylko ograniczony zestaw informacji, w tym numer pliku cookie, godzinę i datę wyświetlenia strony lub wiadomości e-mail oraz opis strony lub adresu e-mail, na którym znajduje się sygnał nawigacyjny. Nie możesz jednak odrzucać sygnałów nawigacyjnych w sieci Web,

Analityka: Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w tym Google, którzy używają własnych plików cookie (takich jak plik cookie Google Analytics) i zewnętrznych plików cookie (takich jak plik cookie DoubleClick) w celu świadczenia usług analitycznych, informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Twojej wcześniejszej aktywności w naszych witrynach i aplikacjach, w tym Google Analytics dla reklam displayowych. Dostawcy ci mogą korzystać z internetowych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii w celu gromadzenia informacji na temat korzystania z witryny, naszego serwisu i innych witryn, w tym adresu IP, przeglądarki internetowej, przeglądanych stron, czasu spędzanego na stronach, klikanych linków i informacji o konwersji. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas i inne osoby do, między innymi, analizowania i śledzenia danych, określania popularności niektórych treści, dostarczaj reklamy i treści ukierunkowane na Twoje zainteresowania w naszym serwisie i innych witrynach internetowych oraz lepiej rozumiesz swoją aktywność online. Jeśli nie chcesz, aby Google Analytics gromadził i wykorzystywał jakiekolwiek informacje, możesz zainstalować opcję rezygnacji w swojej przeglądarce internetowej (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ ) i / lub zrezygnuj z Google Analytics dla reklam displayowych lub sieci reklamowej Google. Możesz to zrobić, korzystając z Ustawień reklam Google ( adssettings.google.com ). Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach lub ogólnie zrezygnować z wykorzystywania informacji o przeglądaniu stron do celów reklamy behawioralnej, odwiedź stronę www.aboutads.info/choices .

Informacje zagregowane i nieosobowe: Możemy udostępniać zbiorcze i nieosobowe informacje, które zbieramy w dowolnej z powyższych okoliczności. Możemy również udostępniać go stronom trzecim i naszym spółkom stowarzyszonym w celu opracowywania i dostarczania ukierunkowanych reklam na naszej stronie internetowej i stronach internetowych osób trzecich. Możemy łączyć gromadzone przez nas informacje nieosobowe z dodatkowymi informacjami nieosobowymi gromadzonymi z innych źródeł. Możemy również udostępniać zagregowane informacje stronom trzecim, w tym doradcom, reklamodawcom i inwestorom, w celu przeprowadzenia ogólnej analizy biznesowej. Na przykład możemy poinformować naszych reklamodawców o liczbie odwiedzających naszą stronę internetową i najpopularniejszych dostępnych funkcjach lub usługach.

4. Publikacje online.
Niektóre dane osobowe zebrane od użytkowników mogą zostać ujawnione jako rezultat korzystania z witryny przez tych użytkowników. W naszej Witrynie możemy udostępniać obszary, w których możesz zamieszczać recenzje i inne informacje dotyczące swoich działań w Witrynie. Takie publikacje podlegają naszym Warunkom użytkowania. Ponadto takie posty mogą pojawiać się na innych stronach internetowych lub podczas wyszukiwania na temat twojego postu. Ponadto za każdym razem, gdy dobrowolnie ujawnisz dane osobowe na publicznie dostępnych stronach internetowych, informacje te będą publicznie dostępne i mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Na przykład, jeśli opublikujesz swój adres e-mail, możesz otrzymywać niechciane wiadomości. Nie możemy kontrolować, kto czyta Twój post lub co inni użytkownicy mogą zrobić z informacjami, które dobrowolnie publikujesz, dlatego zachęcamy do zachowania dyskrecji i ostrożności w odniesieniu do swoich danych osobowych. UŻYTKOWNICY PRZYJMUJĄ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ PRYWATNOŚCI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ICH DOBROWOLNEGO UJAWNIENIA DANYCH OSOBOWYCH.

Informacje o firmie : Firma ujawni informacje w następujących okolicznościach:

Zgodnie z prawem lub w celu ochrony praw . Kiedy uważamy, że ujawnienie jest właściwe w związku z wysiłkami w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia innych działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa lub innych wykroczeń; w celu ochrony i obrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej Firmy, naszych użytkowników, naszych pracowników lub innych; przestrzegać obowiązujących przepisów lub współpracować z organami ścigania; lub w celu egzekwowania naszych warunków użytkowania lub innych umów lub zasad, w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobne żądanie dochodzeniowe, nakaz sądowy lub prośbę o współpracę ze strony organów ścigania lub innej agencji rządowej; w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw; w celu obrony przed roszczeniami prawnymi; lub jak wymaga tego prawo. W takich przypadkach możemy podnieść lub zrezygnować z przysługującego nam sprzeciwu prawnego lub prawa.
Zewnętrzni dostawcy usług . Możemy udostępniać twoje dane naszym autoryzowanym usługodawcom, którzy wykonują określone usługi w naszym imieniu. Usługi te mogą obejmować realizację zamówień, obsługę klienta i pomoc marketingową, przeprowadzanie analiz biznesowych i sprzedażowych, wspieranie funkcjonalności naszej witryny oraz wspieranie konkursów, loterii, ankiet i innych funkcji oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Transfery biznesowe; Bankructwo . Firma zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich posiadanych informacji organizacji następczej w przypadku fuzji, przejęcia, bankructwa lub innej sprzedaży całości lub części majątku Spółki. Inne niż w zakresie nakazanym przez bankructwo lub inny sąd wykorzystanie i ujawnienie wszystkich twoich informacji będzie podlegało niniejszej Polityce Prywatności lub nowej polityce prywatności, jeśli otrzymasz powiadomienie o tej nowej polityce prywatności i otrzymasz możliwość pozytywnego zrezygnowania z tego. Informacje przekazane lub zebrane po przekazaniu mogą jednak podlegać nowej polityce prywatności przyjętej przez następcę.
5. Gromadzenie i wykorzystanie informacji przez strony trzecie ogólnie.
Firma nie jest właścicielem ani nie kontroluje stron internetowych i aplikacji osób trzecich dostępnych za pośrednictwem Witryny. Tak więc niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji dostarczanych lub gromadzonych przez strony trzecie, które je obsługują. Przed odwiedzeniem strony trzeciej lub skorzystaniem z aplikacji strony trzeciej, czy to za pomocą linku w Witrynie, bezpośrednio za pośrednictwem Witryny, czy w inny sposób, oraz przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych jakiejkolwiek takiej stronie trzeciej, użytkownicy powinni sami dowiedzieć się o polityki prywatności i praktyki (jeśli takie istnieją) strony trzeciej odpowiedzialnej za tę stronę internetową lub aplikację i powinny podjąć kroki niezbędne do ochrony ich prywatności, według uznania tych użytkowników.

6. Bezpieczeństwo.
Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa twoich informacji i stosujemy rozsądne środki elektroniczne, osobowe i fizyczne, aby chronić je przed utratą, kradzieżą, zmianą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze środki bezpieczeństwa nie mogą w pełni wyeliminować wszystkich zagrożeń. Nie możemy zagwarantować, że tylko upoważnione osoby będą oglądać Twoje informacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie przez osoby trzecie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa.

7. Zmiany polityki prywatności.
Firma może, według własnego uznania, od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności firmy zostaną odzwierciedlone na tej stronie, a data opublikowania nowych wersji zostanie podana na górze niniejszej Polityki prywatności.

8. California Privacy Privacy.
Kalifornijski kodeks cywilny, sekcja 1798.83, znany również jako „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom będącym rezydentami Kalifornii na żądanie i otrzymanie od nas raz w roku, bezpłatnie, informacji o danych osobowych (jeśli takie) ujawniliśmy strony trzecie do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te zawierałyby listę kategorii danych osobowych, które zostały udostępnione, a także nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij go na piśmie do naszego urzędnika ds. Prywatności wymienionego poniżej.

9. Nie śledź zasad.
Nasza strona internetowa nie reaguje na sygnały lub mechanizmy „Nie śledź”.

10. Kontakt.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z naszym specjalistą ds. Prywatności pod adresem: